Plan javnih nabavki

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2015. GODINU

 JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ DOO SANSKI MOST

REDNI BROJ PREDMT NABAVKE ŠIFRA ЈRЈN PROCIJENJENA VRIJEDNOST VRSTA POSTUPKA OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA IZVOR FINANCIRANJA NAPOMENE
ROBE  
1. PVC i PE cijevi  44163110-1 49.000,00 Konkurentski zahtjev II kvartal III kvartal Vlastita sredstva  
2. Vodovodni fazonski komadi i armatura  44160000-9 15.000,00 Konkurentski zahtjev II kvartal III kvartal Vlastita sredstva  
3. Vodomjeri 38421100-3 49.000,00 Konkurentski zahtjev II kvartal III kvartal Vlastita sredstva  
4. Sitni materijal za održavanje vodovoda 44160000-9 16.000,00 Konkurentski zahtjev II kvartal III kvartal Vlastita sredstva  
5. Ogrlice za kućne priključke 44160000-9 7.000,00 Konkurentski zahtjev II kvartal III kvartal Vlastita sredstva  
6. Pocinčani materijal 44160000-9 3.000,00 Direktni sporazum II kvartal III kvartal Vlastita sredstva  
7. Laboratorijski materijal i hemikalije za postrojenje 33696300-8 33696500-0 15.000,00 Konkurentski zahtjev II kvartal III kvartal Vlastita sredstva  
8. Materijali i usluge za održavanje kanalizacionong sistema 39350000-0 5.000,00 Direktni sporazum II kvartal III kvartal Vlastita sredstva  
9. Građevinski materijal 44190000-8 6.000,00 Direktni sporazum II kvartal III kvartal Vlastita sredstva  
10. Sitni potrošni materijal 44160000-9 700,00 Direktni sporazum II kvartal III kvartal Vlastita sredstva  
11. Potrošni materijal 44160000-9 800,00 Direktni sporazum II kvartal III kvartal Vlastita sredstva  
12. Materijal za čišćenje 33760000-5 500,00 Direktni sporazum II kvartal III kvartal Vlastita sredstva  
13. Kancelarijski materijal 30192000-1 4.500,00 Direktni sporazum II kvartal III kvartal Vlastita sredstva  
14. Štamparski materijal 22800000-8 2.000,00 Direktni sporazum II kvartal III kvartal Vlastita sredstva  
15. Gorivo i mazivo 09100000-009211100-2 35.000,00 Konkurentski zahtjev II kvartal III kvartal Vlastita sredstva  
16. Asfalt 44113620-7 5.000,00 Direktni sporazum II kvartal III kvartal Vlastita sredstva  
17. Alat 44510000-8 4.500,00 Direktni sporazum III kvartal III kvartal Vlastita sredstva  
18. Elektromaterijal 31681410-0 6.000,00 Direktni sporazum III kvartal IV kvartal Vlastita sredstva  
19. Nabavka 3 polovna vozila po sistemu lizinga 34100000-8 49.000,00 Konkurentski zahtjev IV kvartal IV kvartal Vlastita sredstva  
20. Nabavka specijalnog (polovnog) motornog vozila „FEKALKA“ po sistemu lizinga 34114000-9 200.000,00 Otvoreni postupak IV kvartal IV kvartal Vlastita sredstva  
UKUPNO ROBE    473.000,00          
USLUGE
1. Usluge održavanja i podrške  informacionog sistema  72261000-2 72267000-4 6.000,00 Direktni sporazum I kvartal I kvartal Vlastita sredstva  
2. Usluge prenosa početnog finansijskog stanja 72261000-2 72267000-4 2.000,00 Direktni sporazum I kvartal I kvartal Vlastita sredstva  
3. Usluga revizije finansijskih izvještaja 79212100-4  2.000,00 Direktni sporazum II kvartal II kvartal Vlastita sredstva  
4. Izrada glavnog izvedbenog projekta vodosnabdijevanja „GALAJA“ 71242000-6 3.500,00 Direktni sporazum II kvartal II kvartal Vlastita sredstva  
5. Servisiranje motornih vozila 50112000-3                    5.000,00 Direktni sporazum II kvartal III kvartal Vlastita sredstva  
6. Usluge zaštite ljudi i imovine 79713000-5                  18.000,00 Konkurentski zahtjev II kvartal III kvartal Vlastita sredstva  
7. Osiguranje motornih vozila 66514110-0 1.700,00 Direktni sporazum II kvartal III kvartal Vlastita sredstva  
8. Pregled i servis elektroopreme na Postrojenju 50532000-3 5.000,00 Direktni sporazum III kvartal III kvartal Vlastita sredstva  
UKUPNO USLUGE           43.200,00  
RADOVI  
1.  Izvođenje radova na kanalizacionom sistemu 45232410-9 6.000,00 Direktni sporazum II kvartal II kvartal Vlastita sredstva
UKUPNO RADOVI 6.000,00
UKUPNO 522.200,00

 

 

 

                                                                                                                                                                                 DIREKTOR

                                                                                                                                                                                                Gradinčić Merima dipl.ing.hem.

 

 

Na osnovu člana 17. stav 1. i stav 2. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 45. i 55. Statuta JKP „Vodovod i Kanalizacija“ d.o.o. Sanski Most, direktor preduzeća donosi

 

ODLUKU O USVAJANJU PLANA NABAVKI JKP

„VODOVOD I KANALIZACIJA“ D.O.O. SANSKI MOST

ZA 2015. GODINU

 

Član 1.

Usvaja se Plan javnih nabavki za 2015. godinu  JKP „Vodovod i Kanalizacija“ d.o.o. Sanski Most.

 

Član 2.

Plan javnih nabavki za 2015. godinu JKP „Vodovod i Kanalizacija“ d.o.o. Sanski Most nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ove Odluke.

 

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti na web stranici preduzeća, www.vik-sm.ba.

 

 

                                                                                                                                                                         DIREKTOR

                                                                                                                                                                    Gradinčić Merima dipl.ing.hem.

 

 

 

 

Broj:02-793/15

Datum:28.05.2015. godine