Plan javnih nabavki

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2015. GODINU

 JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ DOO SANSKI MOST

REDNI BROJ PREDMT NABAVKE ŠIFRA ЈRЈN PROCIJENJENA VRIJEDNOST VRSTA POSTUPKA OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA IZVOR FINANCIRANJA NAPOMENE
ROBE  
1. PVC i PE cijevi  44163110-1 49.000,00 Konkurentski zahtjev II kvartal III kvartal Vlastita sredstva  
2. Vodovodni fazonski komadi i armatura  44160000-9 15.000,00 Konkurentski zahtjev II kvartal III kvartal Vlastita sredstva  
3. Vodomjeri 38421100-3 49.000,00 Konkurentski zahtjev II kvartal III kvartal Vlastita sredstva  
4. Sitni materijal za održavanje vodovoda 44160000-9 16.000,00 Konkurentski zahtjev II kvartal III kvartal Vlastita sredstva  
5. Ogrlice za kućne priključke 44160000-9 7.000,00 Konkurentski zahtjev II kvartal III kvartal Vlastita sredstva  
6. Pocinčani materijal 44160000-9 3.000,00 Direktni sporazum II kvartal III kvartal Vlastita sredstva  
7. Laboratorijski materijal i hemikalije za postrojenje 33696300-8 33696500-0 15.000,00 Konkurentski zahtjev II kvartal III kvartal Vlastita sredstva  
8. Materijali i usluge za održavanje kanalizacionong sistema 39350000-0 5.000,00 Direktni sporazum II kvartal III kvartal Vlastita sredstva  
9. Građevinski materijal 44190000-8 6.000,00 Direktni sporazum II kvartal III kvartal Vlastita sredstva  
10. Sitni potrošni materijal 44160000-9 700,00 Direktni sporazum II kvartal III kvartal Vlastita sredstva  
11. Potrošni materijal 44160000-9 800,00 Direktni sporazum II kvartal III kvartal Vlastita sredstva  
12. Materijal za čišćenje 33760000-5 500,00 Direktni sporazum II kvartal III kvartal Vlastita sredstva  
13. Kancelarijski materijal 30192000-1 4.500,00 Direktni sporazum II kvartal III kvartal Vlastita sredstva  
14. Štamparski materijal 22800000-8 2.000,00 Direktni sporazum II kvartal III kvartal Vlastita sredstva  
15. Gorivo i mazivo 09100000-009211100-2 35.000,00 Konkurentski zahtjev II kvartal III kvartal Vlastita sredstva  
16. Asfalt 44113620-7 5.000,00 Direktni sporazum II kvartal III kvartal Vlastita sredstva  
17. Alat 44510000-8 4.500,00 Direktni sporazum III kvartal III kvartal Vlastita sredstva  
18. Elektromaterijal 31681410-0 6.000,00 Direktni sporazum III kvartal IV kvartal Vlastita sredstva  
19. Nabavka 3 polovna vozila po sistemu lizinga 34100000-8 49.000,00 Konkurentski zahtjev IV kvartal IV kvartal Vlastita sredstva  
20. Nabavka specijalnog (polovnog) motornog vozila „FEKALKA“ po sistemu lizinga 34114000-9 200.000,00 Otvoreni postupak IV kvartal IV kvartal Vlastita sredstva  
UKUPNO ROBE    473.000,00          
USLUGE
1. Usluge održavanja i podrške  informacionog sistema  72261000-2 72267000-4 6.000,00 Direktni sporazum I kvartal I kvartal Vlastita sredstva  
2. Usluge prenosa početnog finansijskog stanja 72261000-2 72267000-4 2.000,00 Direktni sporazum I kvartal I kvartal Vlastita sredstva  
3. Usluga revizije finansijskih izvještaja 79212100-4  2.000,00 Direktni sporazum II kvartal II kvartal Vlastita sredstva  
4. Izrada glavnog izvedbenog projekta vodosnabdijevanja „GALAJA“ 71242000-6 3.500,00 Direktni sporazum II kvartal II kvartal Vlastita sredstva  
5. Servisiranje motornih vozila 50112000-3                    5.000,00 Direktni sporazum II kvartal III kvartal Vlastita sredstva  
6. Usluge zaštite ljudi i imovine 79713000-5                  18.000,00 Konkurentski zahtjev II kvartal III kvartal Vlastita sredstva  
7. Osiguranje motornih vozila 66514110-0 1.700,00 Direktni sporazum II kvartal III kvartal Vlastita sredstva  
8. Pregled i servis elektroopreme na Postrojenju 50532000-3 5.000,00 Direktni sporazum III kvartal III kvartal Vlastita sredstva  
UKUPNO USLUGE           43.200,00  
RADOVI  
1.  Izvođenje radova na kanalizacionom sistemu 45232410-9 6.000,00 Direktni sporazum II kvartal II kvartal Vlastita sredstva
UKUPNO RADOVI 6.000,00
UKUPNO 522.200,00

 

 

 

                                                                                                                                                                                 DIREKTOR

                                                                                                                                                                                                Gradinčić Merima dipl.ing.hem.

 

 

Na osnovu člana 17. stav 1. i stav 2. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 45. i 55. Statuta JKP „Vodovod i Kanalizacija“ d.o.o. Sanski Most, direktor preduzeća donosi

 

ODLUKU O USVAJANJU PLANA NABAVKI JKP

„VODOVOD I KANALIZACIJA“ D.O.O. SANSKI MOST

ZA 2015. GODINU

 

Član 1.

Usvaja se Plan javnih nabavki za 2015. godinu  JKP „Vodovod i Kanalizacija“ d.o.o. Sanski Most.

 

Član 2.

Plan javnih nabavki za 2015. godinu JKP „Vodovod i Kanalizacija“ d.o.o. Sanski Most nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ove Odluke.

 

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti na web stranici preduzeća, www.vik-sm.ba.

 

 

                                                                                                                                                                         DIREKTOR

                                                                                                                                                                    Gradinčić Merima dipl.ing.hem.

 

 

 

 

Broj:02-793/15

Datum:28.05.2015. godine

 

Počeli radovi na izgradnji distributivne vodovodne mreže LUKAVICE-dionica

Ovih dana otpočeli su radovi na izgradnji distributivne vodovodne mreže LUKAVICE-dionica C Ø 125 mm, u dužini od 2.045 m (Faza I).
Izvođač radova je JKP „Vodovod i Kanalizacija“ d.o.o. dok je Investitor projekta Općina Sanski Most.

U sklopu projekta MODRA-LUKAVICE do sada su završeni radovi na izgradnji pumpne stanice-SLATINA, rezervoar-RAVNO BRDO (zapremine 500 m3) kao i dionica tj. krak A i krak B-LUKAVICE.

Preostali su radovi krak C-LUKAVICE-BRIJEST. Planirani radovi teku po planu a završetak radova se očekuje krajem mjeseca jula tekuće godine. Navedenim projektom omogućit će se snabdijevanje vodom stanovništva naselja „BRIJEST“ koji do sada nisu imali adekvatno snabdijevanje pitkom vodom.

Po završetku navedenih radova planirana je izrada projektne dokumentacije za produženje vodovodne mreže u naseljima „ČIRKIĆI“ i „PODVIDAČA“ s tim da je i za realizaciju ovog projekta potrebno iznaći određena novčana sredstva za finansiranje istog.

Finding New Buildings in the Dust of the Old

With the continued and growing emphasis on sustainability in construction we could be on the verge of a radical shift in how we think about the current stock of buildings. The time may be coming when we stop planning for building replacement, and instead plan for building reuse. That in turn would significantly change the roles of designers and builders.

Continue reading “Finding New Buildings in the Dust of the Old”

How To Build A Construction Plan

Learn how to market your contractor business professionally. In depth knowledge of attracting clients with online marketing strategies and deep thinking about who you want your clients to be.

The housing industry has proceeded at a red-hot pace for several years running. An all-time record was set in 1998, when 886,000 new-site single family homes were sold. That represented a 10% gain from the robust total of 804,000 homes sold in 1997, and an 8.1% rise from the prior record of 819,000 units in 1977. Single-family housing construction accounted for $48 million of the total $125 million generated in the industry.

Continue reading “How To Build A Construction Plan”

Construction Honored with AGC Builders

Last night, Construction was honored to accept a Best Builders Award from the Associated General Contractors of Vermont for the construction of the $31.3 million Vermont Public Health Laboratory. There is so much to celebrate about this project – from both a construction and community perspective – and it was so gratifying to have that impact formally recognized in the contracting community.

Continue reading “Construction Honored with AGC Builders”