Počeli radovi na izgradnji distributivne vodovodne mreže LUKAVICE-dionica

Ovih dana otpočeli su radovi na izgradnji distributivne vodovodne mreže LUKAVICE-dionica C Ø 125 mm, u dužini od 2.045 m (Faza I).
Izvođač radova je JKP „Vodovod i Kanalizacija“ d.o.o. dok je Investitor projekta Općina Sanski Most.

U sklopu projekta MODRA-LUKAVICE do sada su završeni radovi na izgradnji pumpne stanice-SLATINA, rezervoar-RAVNO BRDO (zapremine 500 m3) kao i dionica tj. krak A i krak B-LUKAVICE.

Preostali su radovi krak C-LUKAVICE-BRIJEST. Planirani radovi teku po planu a završetak radova se očekuje krajem mjeseca jula tekuće godine. Navedenim projektom omogućit će se snabdijevanje vodom stanovništva naselja „BRIJEST“ koji do sada nisu imali adekvatno snabdijevanje pitkom vodom.

Po završetku navedenih radova planirana je izrada projektne dokumentacije za produženje vodovodne mreže u naseljima „ČIRKIĆI“ i „PODVIDAČA“ s tim da je i za realizaciju ovog projekta potrebno iznaći određena novčana sredstva za finansiranje istog.