OBAVJEŠTENJE KORISNICIMA PITKE VODE ZA MJESEC JANUAR 2022.

Poštovani,

Na osnovu izvršenih ispitivanja uzoraka pitke vode (10) iz vodovodne mreže grada Sanskog Mosta na dan 12.01.2022. godine od strane Zdravstvene ustanove „Zavod za javno zdravstvo Unsko-sanskog Kantona“ i dobivenih rezultata bakterioloških i fizičko-hemijskih analiza vode, ustanovljeno je sljedeće mišljenje:

NAPOMENA: Kontrola kvaliteta vode za piće u sistemu javnog vodosnabdijevanja se svakodnevno kontroliše u laboratoriji za kontrolu kvaliteta vode, u sklopu JKP „Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sanski Most. Redovno se vrše mikrobiološke i fiziĉko – hemijske analize, u skladu sa Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Svakodnevno se analiziraju uzorci vode a rezultati potvrđuju, da je voda u sistemu javnog vodosnabdijevanja stabilnog kvaliteta i zdravstveno ispravna. Hlor u vodi se koristi, da bi se obezbijedila i očuvala mikrobiološka ispravnost vode za piće. Prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, maksimalna koncentracija hlora u vodi za piće iznosi 0,5 mg/L. Koncentracija hlora u našem sistemu se redovno prati na mjestima doziranja hlora i u distributivnom sistemu.

OBAVJEŠTENJE KORISNICIMA PITKE VODE ZA MJESEC DECEMBAR 2021.

Poštovani,

Na osnovu izvršenih ispitivanja uzoraka pitke vode (10) iz vodovodne mreže grada Sanskog Mosta na dan 22.12.2021. godine od strane Zdravstvene ustanove „Zavod za javno zdravstvo Unsko-sanskog Kantona“ i dobivenih rezultata bakterioloških i fizičko-hemijskih analiza vode, ustanovljeno je sljedeće mišljenje:

NAPOMENA: Kontrola kvaliteta vode za piće u sistemu javnog vodosnabdijevanja se svakodnevno kontroliše u laboratoriji za kontrolu kvaliteta vode, u sklopu JKP „Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sanski Most. Redovno se vrše mikrobiološke i fiziĉko – hemijske analize, u skladu sa Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Svakodnevno se analiziraju uzorci vode a rezultati potvrđuju, da je voda u sistemu javnog vodosnabdijevanja stabilnog kvaliteta i zdravstveno ispravna. Hlor u vodi se koristi, da bi se obezbijedila i očuvala mikrobiološka ispravnost vode za piće. Prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, maksimalna koncentracija hlora u vodi za piće iznosi 0,5 mg/L. Koncentracija hlora u našem sistemu se redovno prati na mjestima doziranja hlora i u distributivnom sistemu.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sanski Most ostvarilo pravo na korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH

Uprava JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sanski Most obavještava svoje korisnike da je Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, na prijedlog direktora Fonda, na 14. sjednici održanoj 23.12.2021. godine, donio je Odluku o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH na osnovu provedenog Javnog konkursa.

Pravo na korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH na osnovu provedenog Javnog konkursa za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2021. godinu – JK 2021, ostvarila su 183 aplikanta.

Ukupni iznos sredstava koja Fond dodjeljuje po ovom natječaju je 10.508.571,00 KM. JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sanski Most za projekat: Provođenje mjera “Odluke o zaštiti vode za piće izvorišta Zdena i Dabar, općine Sanski Most”, Sl. gl. Sanski Most br. 07/20“ sa iznosom do 139.927,20 KM, kao i za projekat: „Zaštita okoliša, smanjenje gubitaka u vodovodnoj mreži, otklanjanja slabosti analizom hidrauličkog modela“ sa iznosom do 25.000,00 KM.

OBAVJEŠTENJE KORISNICIMA PITKE VODE ZA MJESEC NOVEMBAR 2021.

Poštovani,

Na osnovu izvršenih ispitivanja uzoraka pitke vode (10) iz vodovodne mreže grada Sanskog Mosta na dan 16.11.2021. godine od strane Zdravstvene ustanove „Zavod za javno zdravstvo Unsko-sanskog Kantona“ i dobivenih rezultata bakterioloških i fizičko-hemijskih analiza vode, ustanovljeno je sljedeće mišljenje:

NAPOMENA: Kontrola kvaliteta vode za piće u sistemu javnog vodosnabdijevanja se svakodnevno kontroliše u laboratoriji za kontrolu kvaliteta vode, u sklopu JKP „Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sanski Most. Redovno se vrše mikrobiološke i fiziĉko – hemijske analize, u skladu sa Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Svakodnevno se analiziraju uzorci vode a rezultati potvrđuju, da je voda u sistemu javnog vodosnabdijevanja stabilnog kvaliteta i zdravstveno ispravna. Hlor u vodi se koristi, da bi se obezbijedila i očuvala mikrobiološka ispravnost vode za piće. Prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, maksimalna koncentracija hlora u vodi za piće iznosi 0,5 mg/L. Koncentracija hlora u našem sistemu se redovno prati na mjestima doziranja hlora i u distributivnom sistemu.