Poboljšavanje kvaliteta vodosnabdijevanja MZ Donji Kamengrad, naselje Ćatići

U toku je sanacija vodovodne mreže u MZ Donji Kamengrad, naselje Ćatići.
Zbog izvođenja radova a radi poboljšavanja kvaliteta vodosnabdijevanja neophodno je da se mještani (vlasnici parcela) MZ Donji Kamengrad, naselje Ćatići jave u upravu JKP „VIK“ d.o.o. Sanski Most radi davanja pismene saglasnosti za prekopavanje parcela.

Spisak vlasnika pacrela nalazi se u upravi preduzeća, a sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 037/685-067.