Spajanje vodovoda Čirkići na vodovod Slatinsko vrelo

OBAVIJEST
Obavještavaju se mještani (vlasnici parcela) naselja Čirkići čije se parcele nalaze na trasi Lukavice-Čirkići,da se jave u upravu JKP „VIK“ d.o.o. Sanski Most radi davanja pismene saglasnosti za prekopavanje parcele u cilju izvođenja radova a radi spajanja vodovoda Čirkići na vodovod „Slatinsko vrelo.“
Spisak vlasnika pacrela nalazi se u upravi preduzeća, a sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 037/685-067.