OBAVJEŠTENJE KORISNICIMA PITKE VODE ZA MJESEC OKTOBAR

Poštovani,

Na osnovu izvršenih ispitivanja uzoraka pitke vode (10) iz vodovodne mreže grada Sanskog Mosta na dan 25.10.2017. god. od strane Zdravstvene ustanove „Zavod za javno zdravstvo Unsko-sanskog Kantona“  i dobivenih rezultata bakterioloških i fizičko-hemijskih analiza vode, ustanovljeno je da svi (tretirani) uzorci vode ODGOVARAJU Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

NAPOMENA:Kontrola kvaliteta vode za piće u sistemu javnog vodosnabdijevanja se svakodnevno  kontroliše u laboratoriji za kontrolu kvaliteta vode, u sklopu JKP „Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sanski Most. Redovno se vrše mikrobiološke i fiziĉko – hemijske analize, u skladu sa Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Svakodnevno se analiziraju uzorci vode a rezultati potvrđuju, da je voda u sistemu javnog vodosnabdijevanja stabilnog kvaliteta i zdravstveno ispravna. Hlor u vodi se koristi, da bi se obezbijedila i očuvala mikrobiološka ispravnost vode za piće. Prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, maksimalna koncentracija hlora u vodi za piće iznosi 0,5 mg/L. Koncentracija hlora u našem sistemu se redovno prati na mjestima doziranja hlora i u distributivnom sistemu.